Kako radi solarna tehnika

Pod pojmom toplinskog korištenja sunčeve energije podrazumijeva se proizvodnja topline za grijanje i pripremu tople vode u solarnim kolektorima pomoću sunčeve energije. Solarni kolektor funkcionira pritom, pojednostavljeno rečeno, kao vrtno crijevo za polijevanje ostavljeno na suncu: sunčeve zrake zagrijavaju tekućinu za prijenos topline u kolektoru. Optočna crpka provodi zagrijanu tekućinu do solarnog spremnika. Tamo tekućina za prijenos topline predaje toplinu preko izmjenjivača topline vodi u spremniku. Ohlađena tekućina provodi se natrag u kolektor, kako bi tamo ponovno bila zagrijana. U slučaju da pri lošem vremenu nema dovoljno sunčeve energije na raspolaganju, zagrijavanje se postiže pomoću uređaja za grijanje preko drugog zavojnog cjevastog izmjenjivača u spremniku – za komfor korištenja tople vode neovisan o vremenskim uvjetima. Solarni sustavi Bosch rade pritom visokoučinkovito. Tako je površina kolektora od 1,2 m2 dovoljna za proizvodnju 40 litara tople vode, što odgovara prosječnoj dnevnoj potrebi jedne osobe.

Pločasti kolektor

Pločasti kolektori Bosch su robustni i ističu se jednostavnom i brzom montažom. Najvažniji dio je apsorber, kroz koji protječe vodena mješavina zaštićena od smrzavanja. Njegova tamna prevlaka jamči visoki stupanj apsorpcije i dobru toplinsku provodnost. Pritom se radi ili o prevlaci od crnog kroma ili PVD prevlaci, koja se postiže nanošenjem tankih metalnih slojeva u parnoj fazi u vakuumu. Kao kolektorsko staklo koristi se sigurnosno staklo otporno na vremenske uvjete, posebno selektivno strukturirano s ciljem povišenja stupnja djelotvornosti, posebice kod oblačnog vremena.


Grafički prikaz udjela solarne energije u pripremi tople vode.

Vakuumski cjevni kolektori

Posebno učinkoviti su vakuumski cjevni kolektori. Kod njih se vakuumirane staklene cijevi s visokoselektivnom prevlakom brinu za potpuno iskorištenje topline. Stoga je njihov stupanj iskorištenja veći nego kod standardnih pločastih kolektora, a u skladu s time, potrebna je manja površina kolektora za postizanje željene toplinske energije. Vakuumski cjevni kolektori osim toga imaju manju masu, pa ih je stoga lakše montirati.

Idealno proširenje

Solarna instalacija nije pogodna samo za novogradnju već i za starogradnju kao nadopuna postojećih instalacija grijanja. Bez poteškoća se kombinira sa raznim sustavima grijanja. Idealnu kombinaciju čini s Bosch sustavima kondenzacijskog grijanja. Jer patentirani Bosch solarni algoritam optimizira rad komponenti i dodatno štedi energiju u usporedbi s uobičajenim sustavima kondenzacijskog grijanja.

Leave a Comment