Vrste opasnosti od (prirodnog) plina

 

Koristeći plinska distribucijska postrojenja i uređaje, čovjek je izložen brojnim opasnostima od ozljeđivanja. O pasnosti postoje i kad čovjek boravi u blizini plinskih postrojenja jer su uvijek moguća iznenađenja.

S obzirom na mjesto i način nastanka, opasnosti možemo podijeliti na:

 • nekontrolirano istjecanje plina
 • kontrolirano istjecanje plina,
 • opasnost od ulaska zraka u plinsko postrojenje i instalacije
 • opasnost od zaostalog plina u isključenom ili napuštenom postrojenju
 • opasnost od visokog tlaka i njegovog ulaska u instalaciju niskog tlaka
 • opasnost od samozapaljenja smjese nataložene prašine i zraka
 • opasnost od zagrijavanja plinovoda i dijelova instalacija
 • opasnost od udisanja produkata izgaranja.

Svaka od tih opasnosti može prouzročiti razne nezgode i istodobno zaprijetiti s nekoliko vrsta ozljeda.

Nekontrolirano istjecanje plina

Svaki nenamjerni izlazak plina iz bilo kojeg dijela plinoopskrbnog sustava nazivamo nekontroliranim istjecanjem. Ono predstavlja opasnost za ljude i materijalna dobra, a s obzirom na trajanje i količinu istjecanja, stvaranjem zapaljive i eksplozivne smjese sa zrakom može uzrokovati katastrofalne posljedice.

Uzroci nekontroliranog istjecanja prirodnoga plina mogu biti mnogostruki:

 • nestručan rad na montaži, postavljanju i održavanju plinovoda i plinskih postrojenja
 • nezatvorena, a zatim zaboravljena plinska slavina
 • kvarovi na sigurnosnim dijelovima postrojenja i uređaja (uglavnom zbog izostalog preventivnog održavanja)
 • korozija
 • mehanička oštećenja (velikim dijelom uzrokovana bagerima)
 • nedopušteno zagrijavanje cjevovoda ili pojedinih dijelova postrojenja
 • izostanak održavanja i zamjene dotrajalih dijelova.
Leave a Comment