Zbog čega je Europa prešla na kondezacijsku tehnologiju

Cijela Europa je prešla na kondenzacijsku tehnologiju bojlera. Klasični atmosferski i fasadni bojleri već nekoliko godina uopće ne postoje na zapadnim tržištima i štoviše, zabranjeno ih je ugrađivati. Cijela Europa je postala svjesna rasipanja energije i nepotrebnog bacanja novca kroz prozor korištenjem klasičnih bojlerskih tehnologija. Kako se Hrvatska približava toj i takvoj Europi i kod nas se teži istom, efikasnijem načinu korištenja fosilnih goriva i ekonomičnijem korištenju toplinske energije. Od 2012. godine i u Hrvatskoj se više neće moći ugrađivati klasični, neekonomični i zbog svojih ispušnih plinova nadasve opasni plinski bojleri i biti će obaveza korištenja modernije, sigurnije i prije svega ekonomičnije kondezacijske tehnologije. U daljnjem tekstu pročitajte kako funkcionira ta famozna kondezacijska tehnika u bojlerima.

Objašnjenje kondenzacijske tehnologije
Zemni plin je fosilni energent, koji i ubuduće još ima značajnu ulogu. Naime, zemni plin ima veliku ogrjevnu vrijednost, izgara s malenim emisijama i u nadolazećim će godinama biti i dalje na raspolaganju. Pomoću tehnološki razvijenih plinskih kondenzacijskih uređaja iz Boscha, potencijal ovog izvora energije može se koristiti uz minimalne gubitke. Jer, ne koristi se samo energija koja se oslobađa izgaranjem, nego dodatno i toplina uslijed kondenzacije vodne pare sadržane u dimnim plinovima. Time se ostvaruju značajne uštede energije, a plinska kondenzacijska tehnika je na temelju svoje učinkovitosti izuzetno prijateljska prema okolišu.

Načelo rada

Prilikom izgaranja, vodik sadržan u plinu veže se s kisikom iz zraka stvarajući vodenu paru. Ova vodena para sadrži toplinsku energiju, koja se kod konvencionalnih sustava grijanja gubi jer vodena para odlazi kroz dimnjak. Nasuprot tome, kondenzacijski uređaji Bosch ovu energiju koriste: još u uređaju pretvaraju vodenu paru u kondenzat, a pritom dobivenu toplinu odvode u krug grijanja. To se postiže pomoću energetski učinkovitog izmjenjivača topline kondenzacijskog uređaja. Preduvjet instalacije je dimnjak otporan na vlagu ili poseban dimovodni pribor.

Najveća učinkovitost – i u starim objektima

Moderni konvencionalni uređaji za grijanje s priključkom na dimnjak ostvaruju stupanj iskorištenja od maksimalno 93%. Međutim, kod inteligentne plinske kondenzacijske tehnike Bosch izmjeren je stupanj iskorištenja od 109%, što je ostvareno iskorištenjem energije dobivene kondenzacijom. Ujedno, to objašnjava zašto je stupanj iskorištenja izražen vrijednošću većom od 100%.
Kondenzacijska tehnika Bosch namijenjena je i starogradnji. Pritom je preporučljiva temperatura povrata ispod 57°C. To je bez problema ostvarivo uz primjenu odgovarajućih mjera izolacije i sniženjem temperaturne razine sredstva u sustavu grijanja.

Leave a Comment